Általános Szerződési Feltételek

1. Szolgáltató adatai:

  • Az Üzemeltető neve: Peter Deals Enterprises
  • Székhely és levelezési cím: 750 S Highway 22A, Panama City, FL, 32404, Florida
  • Florida nyilvántartási szám: 26-8017232966-4
  • Adószám: 82-0788441
  • Ügyfélszolgálat: az ügyfélszolgálati oldalon keresztül
  • Tárhely: Hostinger International Ltd., 61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca, Cyprus

2. A Csábítás oldalon forgalmazott tanfolyamok, e-könyvek, vásárlása

A Csábítás oldalon működő webáruházban online tanfolyamokat, illetve e-könyveket (a továbbiakban: termék) vásárolhat. Ezek olyan digitalizált (elektronikus) termékek, amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs fizikai megjelenésük. A Szolgáltató által forgalmazott e-könyvek másolásvédelemmel vannak ellátva.

3. A termék megvásárlása

1. A megrendelések leadása csak elektronikusan lehetséges. Az elektronikus megrendelés Csábítás internetes áruházban a https://csabitas.net/ webcímen lehetséges. A Szolgáltató telefonon, faxon, e-mailen leadott rendeléseket nem fogad el.

Elektronikus vásárlás esetén az érvényes rendelés feltétele a honlapon történő regisztráció és a vásárlás jogszerű lebonyolításához szükséges személyes adatok (Név; E-mail; Telefonszám; Helység; Utca, házszám; Irányítószám) megadása.

A termékek ellenértéke elektronikus vásárlás esetén bankkártyás fizetéssel, illetve PayPallal egyenlíthető ki. A Szolgáltató által megadott eladási árak magyar forintban (HUF) értendőek, és tartalmazzák a mindenkor érvényes általános forgalmi adót. A termék ára minden esetben az az ár, amely a rendelés napján a honlapon elérhető.

A termék a bankkártyás fizetés után néhány perccel áll a vásárló rendelkezésére. Az egyedi belépési linket a sikeres fizetést követően a Szolgáltató e-mailben automatikusan a megadott e-mail címre történő üzenetben küldi el, ennek megérkezését követően a termék korlátlan ideig elérhető. A termék át nem ruházható.

A Szolgáltató a vásárló részére email útján, a bankkártyás fizetés megtörténtét követően küldi meg az elektronikus termék(ek) vásárlásáról szóló számlát.

A vásárlással a vásárló az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez a termékre. A vásárló a terméket kizárólag saját céljára és saját olvasásra alkalmas készülékén (Például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon, e-könyv olvasó. A továbbiakban: eszköz.) jogosult használni azzal, hogy a magánszemély vásárló (az a természetes személy, aki a terméket saját felhasználásra vásárolja) a terméket saját eszközein korlátlan alkalommal, egyidejűleg azonban csak egy eszközön használhatja, míg a nem magánszemély vásárló a terméket egy saját eszközön használhatja.

2. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a rendelés aktiválását megelőzően van mód.

3. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az elektronikus termék nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

4. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a valós helyzetnek mindenkor megfeleljenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések az irányadók.

4. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató az online áruházát alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

3. A vásárló az 4.2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

5. Fogyasztói panaszügyintézés az ügyfélszolgálati oldalon történik: a https://csabitas.net/kapcsolat/ címen. Az ügyfélszolgálat a következő időszakokban áll a vásárlók rendelkezésére telefonon: Hétfőtől-péntekig 9:00–16:00 között.

6. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144, telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.

7. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10, e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk iránt a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.

Panama City, FL, 2018. december 11.

%d blogger ezt szereti: